Ansioluettelo 15.11.2010 8:54
Näin teet hyvän ansioluettelon
Irmeli Salo, Talouselämä

Nykyinen työ on nyt nähty, on aika nostaa kytkintä. Tiedän, mitä osaan, mutten tiedä sitä, miten mahdollinen uusi työnantaja haluaa minuun ja osaamiseeni tutustua.

Onneksi työpaikkailmoitukset antavat osviittaa, pitää vain lukea ilmoitus viimeistä riviä myöten.

Työnantaja voi pyytää työpaikkailmoituksessa hakijaa lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen palkkatoivomuksineen.

Toinen työnantaja antaa yhteystiedot työpaikasta lisätietoja antavalle henkilölle. Monet työnantajat ovat rationalisoineet työnhaun nettiin, jossa kaikki hakijat täyttävät samanlaisen lomakkeen.

Johto- tai päällikkötehtäviä hakeviin työnantajat haluavat tutustua myös ansioluettelon kautta. Myös vaativiin asiantuntijatehtäviin hakevien on syytä ylläpitää ansioluetteloa.

Ansioluettelo on sama kuin cv, joka on lyhenne latinan kielen sanoista curriculum vitae, suomeksi osapuilleen elämän juoksu, elämän kulku. Cv:n tarkoitus on helpottaa rekrytoijan työtä. Tiivis listaus hakijan koulutuksesta, työhistoriasta ja muista ansioista avautuu muutamalla silmäyksellä.

Cv siirtyy verkkoon

Konepajayhtiö Wärtsilässä cv-vaatimus ontyöpaikkahakemuksessa sääntö. ”Poikkeuksena on paikalliset, yleensä suorittavat työt”, sanoo yhtiön henkilöstöjohtaja Päivi Castrén.

Monen muun yhtiön tapaan Wärtsilä on vienyt rekrytointitoimintonsa verkkoon. ”Työhakemukset ja ansioluettelot tulevat meille nyt sähköisesti kirjelähetysten sijaan”, Castrén sanoo.

Jokaiseen työpaikkaan pitää olla oma cv
  • Muista perusasiat. Ansioluettelossa pitää olla henkilötiedot, koulutus, työkokemus ja osaaminen.
  • Räätälöi. Perusrunkoa pitää voida räätälöidä työpaikan vaatimusten mukaiseksi.
  • Tiivistä. Hyvä cv mahtuu yhdelle tai kahdelle liuskalle.
  • Tukeudu työpaikkailmoitukseen. Jos työpaikka edellyttää kokemusta ulkomailta, sitä pitää painottaa.
  • Ole rehellinen. Kielitaidon ja kokemuksen liioittelu johtaa molemminpuoliseen pettymykseen.
  • Täytä aukot. Työhistorian aukot kuten työttömyys tai opiskelujaksot pitää tuoda esille.
  • Ulkoasu kuntoon. Ansioluettelon pitää olla siisti ja helppolukuinen.

Tehtävästä riippuen hakemuksen napsauttaa luettavaksi joko hakijan tuleva esimies tai henkilöstöosaston edustaja, jotka tekevät hakijoiden esikarsinnan.

Suomessa ansioluettelon laadinta on melko yksinkertainen ja karu prosessi.

”Useimmiten henkilötietojen lisäksi riittää koulutuksen ja työkokemuksen listaaminen”, Castrén sanoo.

Aukot esiin

Castrénin mukaan cv:ssä tärkeintä on kokonaisuus eli tiiviys ja johdonmukaisuus.

Työnantaja iskee silmänsä työhistorian aukkoihin. ”Pitkät tauot työhistoriassa herättävät kysymyksiä. Jos tauko johtuu armeijasta, hoitovapaasta tai työttömyydestä, tauon syy on tuotava esiin”.

Työnantajaa kiinnostaa myös osaamisen ja kokemuksen karttuminen.

Uran ei aina tarvitse olla nousujohteinen. ”Tehtävä ratkaisee, painottaako työnantaja nousujohteisuutta vai monipuolista kokemusta”, Castrén sanoo.

Sano se kielillä

Kielitaito on niitä ansioluettelon kohtia, joissa työnhakija voi sortua liioitteluun. Jos vieras kieli ei ole sujuvaa, se ei muutu sujuvaksi ansioluettelossakaan.

Kansainvälisissä yhtiöissä ja tehtävissä painottuu kielitaidon merkitys. Wärtsilässä konsernikieli on englanti.

”Usein myös uutta työntekijää hakeva esimies on ulkomaalainen, joten haastattelussa menestyminen edellyttää, että kielitaito on hallussa”, Castrén sanoo.

Suomalaisissa päivälehdissä näkee ruotsin- tai englanninkielisiä työpaikkailmoituksia. Kielivalinta on signaali työnhakijalle laatia työhakemus ja ansioluettelo ilmoituksen kielellä.

Castrénin mielestä kansainvälisessä yhtiössä työskentelevällä henkilöllä on syytä laatia ansioluettelonsa myös englanniksi, vaikka näköpiirissä ei vielä olisikaan kielitaitoa vaativaa työtä.

Suomalaisissa ansioluetteloissa on yleistynyt tapa kertoa myös perhesuhteista, luottamustoimista ja harrastuksista.

Castrénin mukaan selvitys perhesuhteista on tarpeen silloin, jos perhesuhteilla on merkitystä työn vastaanottamiselle tai tehtävien hoitamiselle.

”Luottamustoimien esittelyä voi puoltaa, jos ne täydentävät hakijan henkilökuvaa.”

Sama pätee harrastuksiin, joissa kielitaidon tavoin on kiusaus värittää totuutta.

Toki harrastukset voivat lisätä myös työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Joukkuelajeissa oppii tiimityötä ja ryhmäkuria. Ulkomaanmatkailu lisää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Luottamus taattu

Ansioluettelon laatijaa voi hirvittää lähettää koko eletty elämä vieraisiin käsiin, vieraiden silmien katsottavaksi.

Castrénin mukaan hakemukset ja ansioluettelot ovat hyvin suppean piirin luettavissa. ”Ja kun tehtävä on täytetty, hakemukset ja ansioluettelot poistuvat yleensä tietokannasta.”

Poikkeuksiakin on. ”Jos on tiedossa, että tulossa on muita vastaavanlaisia paikkoja, kysymme työnhakijalta lupaa saada säilyttää dokumentit vastaisen varalle.”   

Luottamusta pitää olla puolin ja toisin. Ansioluetteloa ei tarvitse todistaa oikeaksi, eivätkä monet työnantajat halua nähtäväkseen koulu- ja työtodistuksia. Castrénin mukaan fiksu hakija hankkii uskottavat suosittelijat, joilta työnantaja voi tarvittaessa pyytää lausuntoa hakijasta.

Artikkeli on julkaistu Talouselämässä 27.8.2008. Lisää työnhakuun liittyviä artikkeleita löydät Talouselämän Työelämä-osiosta.

Ansioluettelo 7.10.2011 14:35
Esiintymistaito 10.10.2011 14:03
Työmotivaatio 26.8.2011 12:03
Yhteisöpalvelut 22.12.2010 13:21
Työntekijät 7.1.2011 8:00
Jaksaminen 7.12.2010 15:47
Työhaastattelu 8.12.2010 9:58
Takaisin työelämään 15.11.2010 7:19
Soveltuvuusarviointi 9.11.2010 17:35
Johtajuus 15.11.2010 8:39
Työelämä 4.10.2010 16:41
Kokoukset 30.11.2010 10:11
Johtaminen 4.10.2010 17:31
Valiojoukot 15.11.2010 9:34
Talent Management 15.11.2010 9:45